OIKOMISHOITO

Miksi oikomishoitoa ja mistä purentavirheet johtunevat?

Oikomishoidolla voidaan korjata purentavirheitä tai hampaiston ulkonäköä kaikenikäisillä potilailla. Virheellinen purenta voi estää kunnollisen pureskelun ja aiheuttaa pään ja kasvojen alueen kiputiloja. Yleisimmät purentavirheet, jotka vastaanotollani hoidetaan ovat ahtaus, syväpurenta ja esteettiset ongelmat.

Aikuisiällä purentavirheitä tai esteettisiä ongelmia voi myös aiheuttaa hampaiden menetys ja nuorilla yleisemmin joidenkin hampaiden puuttuminen. Etualueiden ahtautuminen iän myötä on myös yleistä ja vaikeuttaa hampaiden puhdistusta ja voi lisätä alttiutta iensairauksiin ja hampaiden reikiintymiseen. Syväpurenta voi aiheuttaa ongelmia syödessä ja myös vaurioittaa ikeniä.

Esteettisistä syistä korjataan hampaiden asentovirheitä, hammaskaarten ahtautta tai puuttuvista hampaista aiheutuvia hammaskaaren esteettisiä ongelmia. Purentavirheen tärkeimmät selittäjät löytyvät sekä perinnöllisistä että toiminnallisista tekijöistä. Lapsilla hampaiden virheasentoja voivat aiheuttaa myös jotkin tavat, kuten pitkään jatkunut peukalon tai tutin imeminen.

Oikomishoidon aloitus

Oikomishoito on yksilöllistä

Oikomishoidon kesto ja kustannukset ovat aina yksilöllisiä. Oikomishoito on usein pitkäkestoista ja riippuu paljon purentavirheen laadusta. Lapsilla oikomishoidon kesto riippuu usein leukojen kasvusta ja pysyvien hampaiden puhkeamisesta. Hampaita siirrettäessä voimien tulee olla riittävän pieniä, jotta hampaat eivät vahingoitu.

Arviointikäynti

Oikomishoito aloitetaan aina oikomiseen erikoistuneen hammaslääkärin arviokäynnillä, missä arvioidaan hoidon tarvetta ja kartoitetaan hoitovaihtoehtoja. Saat myös hoidon alustavan kustannusarvion. Ennen oikomishoidon aloitusta otetaan potilaasta tarvittaessa röntgenkuva/kuvat. Lisäksi hampaistosta otetaan jäljennös kipsimalleja varten joko perinteisesti tai vaihtoehtoisesti digitaalinen jäljennös intraoraaliskannerilla.

Yksilöllinen hoito-ohjelma

Näiden avulla suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma ja tarkempi kustannusarvio.

Joskus oikomishoito vaatii joidenkin hampaiden, yleensä muutaman välihampaan poistamista, jotta kaikki hampaat saadaan mahtumaan hammaskaarelle. Vaikeita purentavirheitä ei aina pystytä hoitamaan pelkällä oikomishoidolla, vaan hampaiden siirron lisäksi myös leukoja pitää siirtää uuteen asentoon. Silloin hoitoon kuuluu myös leuan leikkaustoimenpiteitä, jotka tehdään erikoissairaanhoidon piirissä.

Lasten purentavirheet ja oikomishoito

Oikomishoidon ajoittaminen riippuu purentavirheestä. Oikomishoitoa voidaan tehdä jo alle kouluikäisille. Silloin hoidon syynä voi olla esimerkiksi ristipurenta, joka ohjaa alaleukaa sivulle hampaita yhteen purtaessa. Tavallisimmin oikomishoitoa tehdään 9–12 vuoden iässä, jolloin leukojen kasvuun voidaan vielä vaikuttaa. Kasvojen luiden vielä kasvaessa niihin on mahdollista vaikuttaa ja saada luustolliset purentavirheet korjattua. Lasten oikomishoidossa käytetään sekä kiinteitä että irrotettavia toiminnallisia kojeita.

Aikuisten purentavirheet ja oikomishoito

Ikä ei kuitenkaan estä oikomishoitoa, vaan myös aikuisten hampaita voidaan oikoa, mutta leukojen välistä epäsuhtaa ei enää voida hoitaa kuten lapsilla, ilman leikkausta. Oikomishoidolla voidaan korjata sekä esteettiset että toiminnalliset ongelmat, jotka ovat jääneet hoitamatta nuorena tai pahentuneet vuosien varrella. Aikuisten oikomishoito toteutetaan yleensä kiinteillä oikomiskojeilla, jotka ovat tarvittaessa materiaaleiltaan ja väreiltään hyvin huomaamattomia. Lisäksi voidaan käyttää huomaamattomia kalvoja oikomishoidossa mutta ne eivät sovellu kaikkiin oikomishoitoihin. Kalvohoitoja voidaan käyttää myös osana oikomishoidosta niin että kiinteiden kojeiden käyttöaika lyhenee. Oikomishoidon suunnittelussa päätetään millä kojeilla voidaan hoito toteuttaa, ottaen huomioon potilaan toiveet mahdollisuuksien mukaan. Hoito voi tapahtua kiinteillä kojeilla, irrotettavilla kojeilla tai näiden yhdistelmillä.

 

Oikomishoidon kesto

Lapsilla aktiivinen oikomishoito kestää yleensä pari vuotta hoidon nivoutuessa leukojen kasvuun ja pysyvien hampaiden puhkeamiseen. Luustoperäisten purentavirheiden hoito kestää yleensä pituuskasvun päättymiseen asti. Aikuisilla ja nuorilla yksinkertaiset etualueen tasoitukset ja yksittäisten hampaiden virheasentojen korjaaminen pystytään yleensä hoitamaan jopa alle puolessa vuodessa, kun taas laajempien ja vaikeampien purentavirheiden aktiivihoito saattaa viedä kahdesta kolmeen vuotta.

Aikataulun määrää hampaiden liikkumisvauhti luussa. Hampaita ei voi siirtää nopeammin kuin luusolut sallivat. Käyntiväli riippuu hoidosta ja käytettävistä kojeista, kiinteiden kojeiden kanssa käydään vastaanotolla yleensä 4-6 viikoin välein. Irtokojeilla on käyntiväli monesti 2-3 kk.

Ylläpitovaihe

Oikomishoitoihin liittyy palautumistaipumus. Tietyt hampaiden virheasennot kuten ahtautuneet ja kiertyneet hampaat palautuvat erityisen herkästi. Hampaita siirtävän tai leukojen kasvua ohjailevan oikomishoidon jälkeen tarvitaan aina ylläpitohoitovaihe (retentiovaihe) hoitotuloksen pysyvyyden varmistamiseksi.

Kiinteän oikomiskojehoidon jälkeen etualueen hampaiden kielen puoleisille pinnoille liimataan usein tukikaari, joka estää hampaiden palautumista. Yleensä tukikaaria pidetään useita vuosia ja ne edellyttävät säännöllistä seurantaa, esim. perustarkastusten yhteydessä, vähintään kahden vuoden välein. Lisäksi ylläpitohoitovaiheessa käytetään usein irrotettavaa oikomiskojetta tai purentakiskoa.

OIKOMISHOIDON KONSULTAATIO ON MAKSUTON

Hampaistosta otetaan digitaalinen jäljennös intraoraaliskannerilla.

Oikomishoidoista vastaa

Oikomishoidon erkoishammaslääkäri

Thomas Åberg

Thomas Åberg